מה צריכים לעשות כאשר אתם מעורבים בתאונת דרכים?

מה צריכים לעשות כאשר אתם מעורבים בתאונת דרכים?


ישנם פעולות הכרחיות שעל הנפגע לעשות על מנת שישיג את התוצאות הרצויות, קרי, פיצוי מקסימלי מחברת הביטוח, כדי להגיע לתוצאות הרצויות יש לנפגע לשים דגשים שחלקם מאד קריטיים בהתנהלותו בעת התאונה שגרמה לו נזק גוף. יש לנפגע להתנהל נכונה מיד לאחר התאונה על מנת שישיג פיצוי מקסימלי מחברת הביטוח עקב נזק הגוף שאירע לו ומצבו הרפואי והתפקודי לאחר התאונה.
 • מה הם הדגשים עליהם הנפגע צריך לתת את דעתו, על מנת שהתנהלותו תהיה נכונה נוכח אירוע התאונה?
1.     יש לדאוג לקבל מהפוגע את כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאירוע       מיד לאחר התאונה, חשוב מאד לדאוג לקבל את כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאירוע כדלהלן:
 • יש לצלם את זירת האירוע מיד לאחר התאונה, ובמידה והמצב הגופני והנפשי מאפשר זאת. עניין זה חשוב כאשר יש להוכיח את מידת נזק הגוף שנגרם במיוחד כאשר הפציעות הינן שטחיות ונוטות להחלים עם הזמן. וכן כדי שיהיה לנפגע הוכחה “ביד” על מקרה האירוע ועל הנזק הגופני שנגרם כתוצאה ממנו, וזאת על מנת שיוכל להוכיח את טענותיו בפני חברת הביטוח שמטבע הדברים תמיד תנסה להקטין את נזקיו של הנפגע.
 • יש לקבל מנהג הרכב המעורב את מלוא הפרטים שלו: שם ושם משפחה + תעודת זהות, וכן  פרטים מלאים ומדויקים של הרכבים המעורבים בתאונה. כולל מספר הרישוי של הרכב שלו, מספר פוליסת הביטוח שלו (חובה ומקיף). החובה רלוונטי לשלב הדיווח למשטרה והמקיף לשם תביעה הנזקים לרכב עצמו.
 • כתובת בו אירע האירוע ומיקומו  המדויק.
 • פרטיהם של הנהגים האחרים.
 • פרטי העדים לתאונה והפצועים.
 • כל פרט שנראה חשוב, עדיף לרשום ולתעד מייד לאחר התאונה על מנת שלא לשכוח אותו מאוחר יותר.
2.   יש לדאוג כמובן בראש ובראשונה לקבלת טיפול רפואי

       לאחר התאונה יש לקבל טיפול ראשוני ולפנות בהקדם האפשרי ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.  

       מדוע עניין זה כל כך חשוב?   ישנן מספר סיבות לחשיבות תיעוד הטיפול:

 • כאשר הנפגע מגיע לחדר המיון בביה”ח הקרוב על מנת לדווח כי נפגע בתאונת דרכים, בחדר המיון יבצעו את הבדיקות הנחוצות ובמידת הצורך יבצעו גם צילומים ובדיקות נוספות על מנת לבחון מה מידת הנזק הגופני. יש לשמור היטב את מכתב השחרור.
 • במידה ומדובר בתאונת עבודה יש לציין זאת בפני הרופא כי תאונת הדרכים הייתה במסגרת העבודה. שימו לב, כי ישנם מקרים שלאחר תאונת דרכים לא בהכרח חשים בכאב , ובית החולים מפנה את הנפגע עצמאית הביתה. פגיעות גוף כתוצאה מתאונות דרכים בהרבה מקרים מחמירות ככל שחולפות השעות ולכן מומלץ להיבדק בהקדם האפשרי בחד המיון שקרוב למקום התאונה.
 • יש לדאוג להחתים את המעביד שלכם על טופס ב.ל. 250 ולגשת עם הטופס לרופא המשפחה על מנת לקבל מסמך שנקרא “תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה”.
 • גם אם לא מדובר בתאונת עבודה אלא בתאונת דרכים רגילה, מומלץ לפנות בהקדם לרופא משפחה להמשך מעקב ובמידת הצורך לקבל הפנייה להמשך טיפולים כגון פיזיותרפיה ובדיקות נוספות שייתכן ויהיה בהן צורך. חשוב לדאוג שהרופא יציין במסמך הרפואי שמדובר בתאונת דרכים.
 • חשוב ביותר לשמור העתק של כל מסמך רפואי: סיכומי ביקור, הפניות, מרשמים לתרופות, פענוח של בדיקות הדמיה והעתקים של קבלות עבור כל הוצאה כספית הקשורה לתאונה.
 • יש לשמור על רצף טיפולי. ככל שהנכם סובלים מכאבים, אל תזניחו את הטיפול, גשו מעת לעת לרופאים והתלוננו בפניהם על הכאבים והמגבלות שלכם כתוצאה מהתאונה וחשוב לוודא שכל התלונות שלכם נרשמות בסיכום הביקור, וזאת על מנת שיהיה בידיי הנפגע תיעוד של קרות התאונה. לצורך כך, יש לפרט בפני המוסד הרפואי אליו נעשתה הפנייה, איך בדיוק קרתה התאונה, איפה, מתי וכו’. כמו כן, חשוב שהנפגע ידגיש ממה בדיוק הוא סובל כתוצאה מהתאונה על מנת שגם לתלונותיו יהיה תיעוד. תוך כדי מתן הפרטים הללו יש לוודא שהכול נרשם בדו”ח הרפואי, וכי הנפגע מקבל לידיו העתק של הדו”ח הרפואי שנערך לרצף הטיפולי יש משמעות מכרעת בגובה הפיצוי לו תהיו זכאים בבוא העת.
 • יובהר כי ברוב המקרים, נזקי גוף נוטים להתגבש רק כעבור חודשים רבים ולעיתים אפילו לאחר שנה מיום התאונה. אשר על כן על הנפגע לפנות לרופאים הרלוונטיים, הן לקבלת הטיפול המתחייב והן לשם התיעוד הרפואי והרצף הטיפולי כפי שהוזכר לעיל.
 • יש לציין כי יש לשמור על כל המסמכים שהתקבלו אפילו אם לעניות דעתו של הנפגע אינם רלוונטיים, ואילו לדעתו של עו”ד המייצג ו/או בית המשפט הינם רלוונטיים ביותר, ואף מוכיחים רצף טיפולי ו/או עניינים אחרים משפטיים שלא מודע להם הנפגע. יש לשמור על כל קבלה הנוגעת להוצאות שנגרמו לנפגע כתוצאה מפגיעתו כגון נסיעות לטיפולים, קניית תרופות ועזרים רפואיים, עזרה במשק הבית וכד’ ולדאוג להעבירן לעורך הדין המטפל בעניין בהקדם האפשרי. במידה ובשל הפגיעה, נזקק הנפגע לעזרת צד ג’ בביצוע עבודות משק הבית כגון ניקיון, עריכת קניות, ביצוע תיקונים וכד’ ואין אפשרות לקבל מנותני השירות הנ”ל קבלה או חשבונית רשמית, יש לדאוג לערוך רשימה מסודרת של ההוצאות, תוך פירוט מדויק לגבי מהות ההוצאה, תאריך, סכום ושמו של נותן השירות. גם את הרשימה הנ”ל יש להעביר בכל תקופה מסוימת לעורך הדין המטפל בעניין, על מנת לעדכנו בנוגע להוצאותיו של הנפגע.
 • חשוב מאד לשמור על כל תלושי השכר מלפני התאונה ואחריה — ולהעביר העתק מהם לעורך הדין בהקדם האפשרי. לעצמאים מומלץ לשמור על כל דוחות מס הכנסה ומע”מ שהוגשו על ידם לפני התאונה ואחריה.
 • הניסיון מורה כי  ישנו קשר ישיר בין מספר הפניות לקבלת טיפולים רפואיים ו/או בדיקות רפואיות ובין סכום הפיצויים שיתקבל לאחר מכן מחב’ הביטוח, בגין הכספים ששילם הנפגע בעבור הטיפולים והבדיקות הנ”ל ובגין הכאב והסבל שנגרם לו. מאידך גיסא אין לאבד כל היגיון בפנייה לרופאים ללא צורך, כאשר הנפגע קיבל את הטיפול הראוי בעניינו, ומצבו הוטב, וכי אינו נזקק לטיפולים נוספים ו/או אחרים מעין אלו.
3.   יש להודיע מוקדם ככל האפשר למשטרה על קרות התאונה

כשהדבר מתאפשר, על הנפגע לגשת לתחנת המשטרה ולהודיע על קרות התאונה, על מנת לקבל אישור מן המשטרה עם פרטיהם של כל מי שהיו מעורבים בתאונה, לרבות פרטי הרכבים ופוליסות הביטוח.

מדוע אישור המשטרה על קרות התאונה זה כל כך חשוב?

ראשית, יש להעבירו למוסד הרפואי שטיפל בנפגע לאחר התאונה על מנת שהחיוב הכספי עבור הטיפול הרפואי ישלח ישירות לחב’ הביטוח הרלוונטית ולא אל הנפגע. שנית, לצורך תיעוד התאונה ופרטיהם של המעורבים. ללא אישור זה, לא ניתן יהיה לקבל את הפיצוי מחב’ הביטוח.

4.    דיווח למעסיק בתאונת עבודה

במקרה של חבלה ופגיעה עקב תאונת עבודה, יש לדווח למעסיק על תאונת העבודה ללא דיחוי. על המעסיק למלא טופס מתאים אותו תעבירו לביטוח הלאומי.

5.   בתאונת דרכים עם נפגעים: יש להיוועץ בעורך דין תעבורה

כאשר התאונה הינה  תאונת דרכים עם נפגעים ישנה חובה לדווח למשטרת ישראל על קרות התאונה. המשטרה מצידה מעבירה את הדיווח לבוחן תאונות דרכים שצריך להגיע לזירת התאונה לגבות עדויות ולערוך חקירת תאונה שבסופה הוא מגיע למסקנה מי לשיטתו אחראי לקרות התאונה.

ההליך אותו מבצע בוחן תאונות הדרכים מהווה חקירה לכל דבר וענין ומשכך מומלץ מאוד לא לשתף פעולה עם גורמי החקירה בטרם יתקבל ייעוץ מקצועי ומסודר מעו”ד תעבורה אשר ישמע את המקרה וייעץ למעורב בתאונה כיצד כדאי לפעול בצורה אחראית ומושכלת שתמנע או לכל הפחות תמזער נזקים בעתיד אם וכאשר יוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה.

חשוב לדעת כי היוועצות בעורך דין מהווה זכות מוקנית בחוק ובפסיקה ועצם היוועצות בעורך דין לא יכולה לפגוע בו במהלך החקירה.

במאמר נפרד אפרט מהם סוגי תאונות הדרכים המובילות לאישום פלילי מצד המדינה, ומה הם אותם תאונות המובילות לפסילה מנהלית בתחום הפלילי, שאין פירוטם חלק ממטרת מאמר זה.

6.   תאונת דרכים “פגע וברח”

כאשר לא ניתן לאתר, מסיבות שונות את הרכב הפוגע מדובר בתאונת “פגע וברח”. במקרה בו הולך רגל נפגע מרכב אשר ברח מזירת התאונה ולא הותיר פרטים, יכול הנפגע לתבוע פיצויים מ”קרנית” שהנו גוף סטטוטורי אשר הוקם כקרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים והוא המפצה נפגעים בתאונות דרכים במקרים אלו.

במקרה של תאונת “פגע וברח” יש להוכיח את עצם קרות התאונה ועמידתה בהגדרת החוק כתאונת דרכים ולשם כך יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום.

לסיכום, לאחר שהבנת למה לשים לב וכיצד להתנהל, עורך דין הבקיא בתחום יעזור לך להתנהל מול חברות הביטוח והקשיים שהן מערימות, ינחה אותך מה לעשות וכיצד וזאת על מנת להשיג עבורך את הפיצוי המקסימלי. עורך הדין יתנהל במקומך מול הגורמים הרלבנטיים ויסייע לך בסבך הבירוקרטי.

7.   זהירות!!!חוקרים מטעם חברות הביטוח!!!-אין לנדב מידע ואין לענות לשאלותיהם

חברות הביטוח שולחות חוקרים על מנת לברר היאך התרחש האירוע ומידת מהימנותו, מהו שיעור הנזק, מהו מצבו של הנפגע כיום, מקליטים את הנפגע בסיטואציות שונות ומשתמשים בחומר שהוקלט ו/או הושג ובשאר ההוכחות שדלו במהלך חקירתם את הנפגע בבית המשפט.

מומלץ אפוא להימנע מכל מגע עם חוקרי ביטוח ו/או אנשים זרים, או לא מוכרים, ולא לחתום להם על שום מסמך,(שמטרתם לפצות את הנפגע בסכום הנמוך ביותר מבחינתם) שגם הם יכולים בפוטנציאל להיות מועסקים ע”י חברת הביטוח ומשמשים בשליחותם, לא להכניסם הביתה בשום אופן ולעולם לא לענות על שאלותיהם, אפילו אם נראה שהתשובות לא תוכלנה לגרום שום נזק. יש להיות ערני בנוגע למעקבים שנערכים על ידי חוקרים מטעם חב’ הביטוח ולדאוג לעדכן את כל הקרובים ובני משפחתו של הנפגע בנוגע לכך בהתאם, שכן לעיתים החוקרים מנסים להשיג מידע גם דרכם, ויש להיות ערניים גם לכך.

8.   חזרה לעבודה ולשגרה היומיומית

כאשר המצב הרפואי והתפקודי מאפשר זאת, מומלץ לנפגע להתחיל ולנסות לחזור חזרה לשגרה בביתו ובמקום עבודתו. לעיתים הדבר מצריך ירידה בכמות שעות העבודה או חזרה לעבודה עם מגבלות רפואיות שונות כגון איסור על הרמת משקלים כבדים וכד’, אולם בכל מקרה, חשוב שלא לשבת בבית לאחר התאונה בחוסר מעש אם המצב לא מחייב זאת. הפיצוי שיתקבל לאחר מכן, יבוסס על מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע כפי שיעלה מהמסמכים הרפואיים ולכן, במידה ואין במסמכים הרפואיים סיבה כלשהי להיעדרותו של הנפגע מעבודתו, אזי גם אם נעדר מעבודתו בפועל, לא יקבל על הפסדי שכרו פיצוי מלא מחב’ הביטוח.

כל האמור לעיל לגבי החזרה לשגרה בעבודה, נכון גם לגבי החזרה לשגרה בבית. אם המסמכים הרפואיים לא יעידו על כך שהנפגע נזקק לעזרת צד ג’ בביצוע הפעולות בביתו, אזי לא יהיה ביכולתו לקבל פיצוי על כך מחב’ הביטוח, גם אם שילם על כך בפועל לנותני השירותים השונים והציג את הקבלות המתאימות.

9.   אין להמתין זמן רב מידי במימוש התביעה מחשש התיישנות

תביעתו של הנפגע בדרך כלל תתישן בחלוף 7 שנים מיום התאונה או קרות הנזק. במקרים שבהם הנפגע הינו קטין, תתישן התביעה בד”כ 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18. אולם, למרות הזמן הרב שבו ניתן עפ”י החוק להגיש את התביעה, מומלץ שלא להגיש את התביעה זמן רב מידיי לאחר התאונה שכן ככל שהזמן עובר, יהיה כלים לחברת הביטוח לטעון להגנתה ששיהוי זה בהגשת התביעה מורה על כך שהתביעה אינה קשה כל עיקר, שכן התביעה הוגשה באחור של זמן רב.

יובהר כי ממועד הגשת התביעה לבית המשפט נפסקת ספירת תקופת ההתיישנות, והתביעה אינה יכולה להתיישן יותר. מאידך גיסא, לא מומלץ להגיש את התביעה מול חב’ הביטוח בסמוך למועד התאונה, אלה רק לאחר שנזק הגוף של הנפגע התגבש, ולא צפויה בעתיד כל החמרה במצבו הרפואי או הנפשי. הסיבה לכך נעוצה בכך שאם לאחר קבלת הפיצוי וסגירת התיק, תחול החמרה במצבו של הנפגע, לא ניתן יהיה יותר לפתוח את התיק ולתבוע פיצויים נוספים, דבר שיוביל להפסד כספי ניכר ואי יכולת לתבוע באותה עילה על הנזק הגוף שהוחמר.

10.  יש להיעזר בעו”ד המומחה בתביעות נזיקין כדי שתוכלו למצות את כל זכויותיכם כנגד חברות הביטוח ולזכות בפיצוי מתאים

נפגעי תאונות דרכים ו/או בני משפחתם, אשר אינם שוכרים את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין בכלל וייצוג נפגעי תאונות דרכים בפרט, במועד קרוב ככל האפשר ליום הפגיעה, עלולים לפגוע בתביעותיהם ובסיכוייהם לזכות בפיצוי מתאים. ההצלחה של רוב התביעות מן הסוג הזה, מבוססת ברובה על איסוף וארגון חומר הראיות הרלוונטי, הכולל אישורים ותעודות רפואיות שונות, דוחות חקירה, עדויות, תמונות וכד’ ועל מינויו של מומחה רפואי או אחר, המתאים ביותר לצורכי התיק אך לא רק. החשוב מכל הוא ידיעת החוק והפסיקה המתאימים. מקרים רבים, אשר בהם מעורבים נפגעי תאונות דרכים, האמורים לקבל מאות אלפי שקלים ואף יותר כפיצוי על פגיעתם, מסתיימים בקבלת פיצוי מזערי בלבד, רק בשל העיכוב בפניה לעורך דין מומחה בתחום זה.

לאחר הפנייה לעורך הדין, יש תמיד לדאוג להיות בקשר רצוף איתו ולוודא שהוא מעודכן בכל הפרטים וההתפתחויות במצבו של הנפגע, מבחינת שינויים במקום עבודתו, תפקידו, משכורתו או שעות עבודתו, מצבו הרפואי וכד’. כל שינוי שכזה יכול להשפיע על תביעתו של הנפגע ועל שיעור הפיצוי שישולם לו.

 * המאמר אינו תחליף לייעוץ משפטי בידי עורך דין. האמור מעניק מידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואף לא חוות דעת משפטית ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא, ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו לפני נקיטת פעולה כלשהי, משפטית, רפואית או אחרת, מאחר וייתכנו מקרים שבהם יהיה על הנפגע לפעול אחרת לפי עניינו, ואשר אינן מפורטות במאמר זה, אשר על כן מומלץ לפני ביצוע פעולה כלשהי, לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זה, וזה תחום מומחיותו.

אייל הלוי

עורך דין

עו״ד איל הלוי עוסק בעריכת הסכמים וחוזים לקנייה ומכירת מגרשים, דירות והשכרתם. בנוסף, עו״ד הלוי מעניק טיפול משפטי מקצועי ומקיף במגוון התקשרויות בנושא מקרקעין ונדל”ן, ומייצג תושבי חוץ בעלי מקרקעין בישראל בכל הקשור לניהול נכסיהם,לרבות ליווי המוכר ו/או את הרוכש בכל שלבי העסקה משלב המו”מ ועד לרישומה בפועל, בין אם זה לקוח פרטי המעוניין לרכוש או למכור דירת מגורים ובין אם זה לקוח עסקי שברצונו לרכוש או למכור נכס מניב למסחר ותעשייה. רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין של מדינת ישראל(טאבו). וכן ניהול שוטף של נכסיהם של תושבי חוץ ותושבי ישראל המחזיקים בנכסי נדל”ן  מסחריים ומבקשים תמיכה ועזרה מקצועית.

אורי הלוי

עורך דין

עו”ד אורי הלוי, עוסק בכל הקשור בדיני נזיקין וחברות ביטוח. בתביעות נזקי גוף, תאונות דרכים, רשלנות רפואית,חיים,תאונות עבודה, אבדן שכר עבודה וכדו’. עיסוקו כולל ייצוג נפגעי תאונות דרכים בבתי המשפט לרבות ייצוג תובעים כנגד חברות הביטוח, ובכל מקרה אחר בו נגרם לאדם נזק גוף ומגיעים לו פיצויים. יתרונו הגדול והייחודי טמון ביכולת להעניק ללקוח פיצוי מרבי עקב ניסיון רב שצבר בייצוג חברות ביטוח שונות והכרת הנפשות הפועלות, כך שטיפולו בתביעת הנזיקין ומיצוי זכויותיו של הלקוח יבואו לידי מימוש בצורה טובה יותר וממילא התוצאות יהיו טובות יותר.

צור קשר

מאמרים נוספים

מקרקעין

עורך דין מקרקעין לתושבי חוץ

Property Management of Foreign Residents משרדנו מעניק טיפול משפטי מקצועי ומקיף במגוון התקשרויות בנושא מקרקעין ונדל”ן, ומייצג תושבי חוץ בעלי מקרקעין בישראל בכל הקשור לניהול …

ייפוי כוח מתמשך קורונה
מקרקעין

ייפוי כוח מתמשך קורונה

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח שאדם מסוים מעניק לבני משפחה או חברים וכדומה לטפל בנכסיו ובענייניו האישיים אם חלילה יהפוך לסיעודי או שלא יהיה …

ייפוי כוח מתמשך חוק
מקרקעין

ייפוי כוח מתמשך חוק

במאמר הנוכחי תקראו בקצרה מה זה ייפוי כוח מתמשך, ומה אומר בעניין ייפוי כוח מתמשך החוק, מה הסמכויות שמקבל מיופה הכוח בהסדר ייפוי כוח מתמשך, …