ייפוי כוח מתמשך מקוון

 

איך מגישים ייפוי כוח מתמשך מקוון ?

כדי לערוך ייפוי כוח מתמשך, יש לגלות רגישות רבה ולשמור על דיסקרטיות, מעבר למקצוענות. צריך להגדיל ראש ולהציע פתרונות לבעיות שנראות ללא מוצא וכמובן גם לדעת את דבר החוק בעניין. תכונות אלו נדרשות לא רק בעריכת ייפוי כוח מתמשך אלא בכל תחומי דיני המשפחה. באתר הממשלתי של משרד המשפטים תחת לשונית אפוטרופסות ניתן לקבל מידע אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון. כמו כן יכול עורך הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך מקוון דרך האתר ולהפקיד לאפוטרופוס את ייפוי הכוח המתמשך. באתר של משרד המשפטים במדור האפוטרופוס הכללי ניתן גם להוריד מדריך למבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך ודפי מידע נוספים.

בתחילת מילוי הטפסים צריך הממנה למלא את פרטיו האישיים, שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות או דרכון, מקום מגורים, דרכי התקשרות וכו’. לאחר מכן ממלא הממנה את פרטי המיופה כנ”ל ונדרש לציין האם הזיקה בינו לבין המיופה היא קרבה משפחתית או אחרת. בעת מילוי הטפסים ניתן לבחור יותר ממיופה כוח אחד אך צריך לציין את הפרטים האישיים של כל אחד מהם. כמו כן יש לציין במפורש האם מדובר במיופה כוח נוסף, משותף או חלופי. הממנה נדרש לבחור בין העברת הטיפול לכל ענייני הרכוש או רק לחלקם ולציין איזה חלק מהם.

מה עוד ניתן לעשות במסגרת חוק ייפוי כח מתמשך?

בדומה למה שנאמר לעיל לגבי ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש, כך ראשי הממנה לפרט האם מיופה הכוח יהיה רשאי לייצג אותו גם בעניינים רפואיים. על פי חוק ייפוי כוח מתמשך צריך לציין פרטים אלו לגבי כל מיופה כוח בנפרד – במידה שיש יותר מאחד, ולציין כאמור האם מדובר במיופה כוח נוסף, משותף או חלופי. חוק ייפוי כוח מתמשך קובע כי אם לא נתן הממנה הוראה אחרת, ייפוי הכוח נכנס לתוקף בעת שבו הקשיש חדל מלהבין בעניינים שעליהם נחתם ייפוי הכוח (רכוש, בריאות ועניינים אישיים). ההחלטה בדבר כשירותו של הממנה מתקבלת באמצעות חוות דעת מומחה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962. בהגשה מקוונת נדרשת הצהרת עורך דין על ייפוי כוח המתמשך.

לאחר מילוי הטפסים מפקיד עורך הדין את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי. בהגשה מקוונת תוגש גם הצהרת עורך דין בה הוא ממלא את פרטיו ומספר הרישיון ומצהיר כי הוא ערך את מסמך ייפוי הכוח המתמשך של ממנה זה, וכי המסמכים שהפקיד בידי האפוטרופוס הכללי במערכת המקוונת זהה למסמך המקורי שנחתם על ידי הממנה. כמו כן, הצהרת עורך דין מכילה הודעה על שמירת עותק של המסמך המקורי שנחתם בידי הממנה אצל עורך הדין וכן מצהיר שיוכל להמציאו לאפוטרופוס אם וכאשר יבקש זאת.

בתצהיר עורך הדין צריך להצהיר אם הפגישה התקיימה בנוכחותו הפיזית של הממנה או שהיא התקיימה דרך אמצעי של היוועדות חזותית (ווידאו קונפרנס, זום וכדומה), וכן ממלא עורך הדין את פרטי המפגשים, אופן קיומם, המועדים שלהם והמשתתפים בהם. אם הפגישה מתקיימת בוידאו קונפרנס או בזום וכדומה, יש צורך לחתום בסוף התהליך לעיני המצלמה ולתעד את החתימה.

משרדינו מתמחה בעשיית ייפוי כוח מתמשך במסירות, רגישות ומקצועיות.

 

 

צור קשר

מאמרים נוספים