ייפוי כוח מתמשך

במאמר הנוכחי תקראו בקצרה מה זה ייפוי כוח מתמשך, ומה קובע החוק בעניין ייפוי כוח מתמשך, מה הסמכויות שמקבל מיופה הכוח בהסדר ייפוי כוח מתמשך, איזה עורך דין לקחת, ממה מושפע המחיר והאם יש לכך עלות נוספת.

ייפוי כוח מתמשך

התיקון בחוק  האפוטרופסות של ייפוי כוח מתמשך הוא חוק מיועד להיטיב עם האוכלוסייה המבוגרת בישראל.

ייפוי כוח המתמשך מאפשר לאדם המבוגר להגדיר מי יטפל בו, מי יהיה אחראי על רכושו ושאר צרכיו האלמנטריים והאישיים כאשר יצטרך לעזרה סיעודית חלילה.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל מי שהוא מעל גיל 18  להחליט מי יטפל בו במידה והוא יהפוך חלילה לסיעודי. למעשה מי שמשתמש באפשרות הזאת הם אנשים מבוגרים ומתבגרים שחוששים שיום אחד הם יהפכו לסיעודיים, בעזרת ייפוי כוח מתמשך הם מגדירים מי יטפל בהם ועל מי הם סומכים שיקבלו עבורם החלטות וינהלו עבורם את חשבונות הבנק וכדומה.

בתור מיופי כוח בוחרים בדרך כלל בילדים, בן/ת זוג, חברים וכדו׳. על פי הגדרות החוק ניתן למנות מיופה לעניינים רפואיים, אישיים וכלכליים או לכל אחד מהם בנפרד, כגון לצרכים רפואיים או לניהול הנכסים בלבד או לצורך ספציפי שאין בכוח הממנה לעמוד על עמדתו.

החוק מגדיר גם הוראות ברורות לגבי ביטול ייפוי הכוח, לגבי מיופה כוח שאינו מעוניין ליטול על עצמו את התפקיד, מה קורה אם שכחו להכניס נכס של הממנה לתוך המסמך, וכן האם בני המשפחה יכולים להתנגד למינוי ועוד.

ייפוי כוח מתמשך הוא כמו רכישת ביטוח

כשעושים ייפוי כוח מתמשך, אפשר להיות רגוע, הדבר מביא שלוות נפש לזקן ולבני משפחתו. על מה ניתן להעביר סמכויות בחתימת ייפוי כוח מתמשך?

מיופה הכוח של הזקן או הסיעודי יכול לקבל החלטות לגבי בחירת טיפול רפואי כשיש כמה אפשרויות טיפול, לגבי בחירת רופא לבעיה רפואית, וכן לאשר בדיקות ואבחונים רפואיים.

כמו כן הוא רשאי לקבל החלטה בענייני פעילויות תרבות, פנאי ומקום המגורים של המבוגר. בענייני רכוש רשאי המיופה להחליט לגבי ניהול הבית, וכן לגבי פנסיה וקופות גמל, קצבאות וחשבונות בנק.

ייפוי כוח מתמשך הוא כמו רכישת פוליסת ביטוח אצל חברה מבוססת ומוכרת. כך יוכל המבוגר להיות בטוח שבמידת הצורך, מי שיטפל בו ובענייניו הוא מי שהוא סומך עליו.

האם יש לייפוי כוח מתמשך עלות, מלבד העלות של עורך הדין? ייפוי כוח מתמשך כרוך בתשלום חד פעמי לעורך הדין כקבוע בתקנות חוק האפוטרופוס הכללי. אך אם מיופה הכוח צריך להוציא כסף כדי להפעיל את סמכויותיו, במקרה הכרוך בתביעה משפטית הוא יכול לנכות את הכסף מנכסיו של הממנה.

בנוסף לכך, הממנה רשאי להקציב שכר חודשי שאותו יקבל מיופה הכוח כאשר המינוי ייכנס לתוקפו. במקרה זה צריך הממנה לקבוע את גובה השכר החודשי.

כמו כן, אם הממנה הגדיר זאת מפורשות בייפוי הכוח, הוא יהיה זכאי להחזר כספי על ההוצאות הישירות שהוא מוציא עבור הטיפול הסיעודי וכל הנלווה.

אנו כמשרד בעל ניסיון בעריכת ייפוי כוח מתמשך בצורה רגישה, אמפתית ומקצועית. נשמח לייעץ לכם וללוות אתכם בייעוץ משפטי וכל הכרוך בכך.

 

 

 

 

 

צור קשר

מאמרים נוספים