עורך דין בירושלים | הסתלקות מירושה

הסתלקות יורש מירושה

הסתלקות יורש מירושה נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר לרשם לענייני ירושה (או לביהמ״ש למשפחה אם העניין נמצא בטיפולו), ולא ניתן לחזור ממנה.

אופני ההסתלקות מירושה:

הסתלקות כללית משמעה שיורש מבקש להסתלק באופן כללי מהירושה, כפועל יוצא, החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש נוסף לחלקם של שאר היורשים בירושה.

הסתלקות לשם אדם מסוים משמעה ויתור היורש על חלקו בירושה לטובת אדם מבין אלה בלבד: בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש. אין מניעה שההסתלקות תהיה לטובת שניים או יותר מבין אלה המנויים לעיל.

הסתלקות קטין או פסול דין – טעונה אישור בית המשפט.

מקור האפשרות להסתלקות יורש מירושה קבועה בסעיף 6 לחוק הירושה, התשכ״ה-1965 ורואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש על כל חובותיו.

מניעים שונים להסתלקות מעיזבון:

  • תנאים בצוואה שאינם מקובלים על היורש לקיימם.
  • חיסכון במס: העברת דירת הירושה לאדם אחר, העברה לפני ההורשה על ידי הסתלקות ממנה אינה מחויבת במס, בניגוד להעברה לאחר שיירש אותה.
  • הברחת נכסים: במקרה וליורש יש חובות לנושים, הסתלקותו מהירושה לפני הטלת עיקול עליה לטובת בן משפחה מותרת בתנאי שעשה זאת בתום לב.
  • הסתלקות עקב חובות המוריש: במקרה זה לרוב מעדיפים היורשים להסתלק מהעיזבון ולא לנהל משפט מול הנושים מפני שיש מקרים שאחריות יורש יכולה להיות על כל שווי העיזבון ולא רק עד חלקו בעיזבון.

מועד ההסתלקות מהעיזבון צריכה להתבצע לאחר פטירת המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון.

משרדינו מטפל ומתמחה, במסירות, במקצועיות ובנאמנות, בכל תחומי הירושות, הצוואות וכל הדרוש והכרוך בכך, צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע לכם.

מובהר כי האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, אלא לידיעה כללית בלבד.

 

עורך דין בירושלים | הסתלקות מירושה
צור קשר

מאמרים נוספים