עורך דין לנזיקין בירושלים – תאונה דרכים

ההתנהלות בעת ולאחר תאונת דרכים

ישנן פעולות הכרחיות שעל הנפגע לעשות על מנת שישיג את התוצאות הרצויות, קרי, פיצוי מקסימלי מחברת הביטוח. כדי להגיע לתוצאות הרצויות, הנפגע צריך לתת דעתו לדגשים אשר חלקם מאד קריטיים בהתנהלותו בעת התאונה שגרמה לו נזק גוף.

 1. דגשים להתנהלות נכונה לאחר תאונה
 • חשוב מאוד לקבל מהפוגע את כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאירוע מיד לאחר התאונה כדלהלן:
 • יש לצלם את זירת האירוע והנזק הגופני מיד לאחר התאונה במידה והמצב הגופני והנפשי מאפשר זאת. עניין זה חשוב כאשר יש להוכיח את מידת נזק הגוף שנגרם, במיוחד כאשר הפציעות הנן שטחיות ונוטות להחלים עם הזמן. כמו כן, כדי שיהיה לנפגע הוכחה על מקרה האירוע ועל הנזק הגופני שנגרם כתוצאה ממנו, וזאת על מנת שיוכל להוכיח את טענותיו בפני חברת הביטוח שמטבע הדברים תמיד תנסה להקטין את נזקי הנפגע.
 • יש לקבל מנהג הרכב המעורב את כל הפרטים שלו: שם ושם משפחה + תעודת זהות, וכן  פרטים מלאים ומדויקים של הרכבים המעורבים בתאונה. כולל מספר הרישוי של הרכב שלו, מספר פוליסת הביטוח שלו (חובה ומקיף). החובה רלוונטי לשלב הדיווח למשטרה והמקיף לשם תביעה הנזקים לרכב עצמו.
 • כתובת בו אירע האירוע ומיקומו  המדויק.
 • פרטיהם של הנהגים האחרים.
 • פרטי העדים לתאונה והפצועים.
 • כל פרט שנראה חשוב, עדיף לרשום ולתעד מיד לאחר התאונה על מנת שלא לשכוח אותו מאוחר יותר.
 1.   קבלת טיפול רפואי

לאחר התאונה יש לקבל טיפול ראשוני ולפנות בהקדם האפשרי ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מדוע עניין זה כל כך חשוב?   ישנן מספר סיבות לחשיבות תיעוד הטיפול:

 • כאשר הנפגע מגיע לחדר המיון בביה”ח הקרוב על מנת לדווח כי נפגע בתאונת דרכים, בחדר המיון יבצעו את הבדיקות הנחוצות ובמידת הצורך יבצעו גם צילומים ובדיקות נוספות על מנת לבחון מה מידת הנזק הגופני. יש לשמור את מכתב השחרור.
 • במידה ומדובר בתאונת עבודה יש לציין זאת בפני הרופא כי תאונת הדרכים הייתה במסגרת העבודה. שימו לב, כי ישנם מקרים שלאחר תאונת דרכים לא בהכרח חשים בכאב , ובית החולים מפנה את הנפגע עצמאית הביתה. פגיעות גוף כתוצאה מתאונות דרכים בהרבה מקרים מחמירות ככל שחולפות השעות ולכן מומלץ להיבדק בהקדם האפשרי בחדר המיון או ברפואה דחופה הקרוב למקום התאונה.
 • יש לדאוג להחתים את המעביד שלכם על טופס ב.ל. 250 ולגשת עם הטופס לרופא המשפחה על מנת לקבל מסמך הנקרא “תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה”.
 • גם אם לא מדובר בתאונת עבודה אלא בתאונת דרכים רגילה, מומלץ לפנות בהקדם לרופא משפחה להמשך מעקב ובמידת הצורך לקבל הפנייה להמשך טיפולים כגון פיזיותרפיה ובדיקות נוספות שייתכן ויהיה בהן צורך. חשוב לדאוג שהרופא יציין במסמך הרפואי שמדובר בתאונת דרכים.
 • חשוב ביותר לשמור העתק של כל מסמך רפואי: סיכומי ביקור, הפניות, מרשמים לתרופות, פענוח של בדיקות הדמיה והעתקים של קבלות עבור כל הוצאה כספית הקשורה לתאונה.
 • יש לשמור על רצף טיפולי. ככל שהנכם סובלים מכאבים, אל תזניחו את הטיפול, גשו מעת לעת לרופאים והתלוננו בפניהם על הכאבים והמגבלות שלכם כתוצאה מהתאונה וחשוב לוודא שכל התלונות שלכם נרשמות בסיכום הביקור, וזאת על מנת שיהיה בידיי הנפגע תיעוד של קרות התאונה. לצורך כך, יש לפרט בפני המוסד הרפואי אליו נעשתה הפנייה, איך בדיוק קרתה התאונה, איפה, מתי וכו’. כמו כן, חשוב שהנפגע ידגיש ממה בדיוק הוא סובל כתוצאה מהתאונה על מנת שגם לתלונותיו יהיה תיעוד. תוך כדי מתן הפרטים הללו יש לוודא שהכול נרשם בדו”ח הרפואי, וכי הנפגע מקבל לידיו העתק של הדו”ח הרפואי שנערך לרצף הטיפולי יש משמעות מכרעת בגובה הפיצוי לו תהיו זכאים בבוא העת.
 • יובהר כי ברוב המקרים, נזקי גוף נוטים להתגבש רק כעבור חודשים רבים ולעתים אפילו לאחר שנה מיום התאונה. אשר על כן על הנפגע לפנות לרופאים הרלוונטיים, הן לקבלת הטיפול המתחייב והן לשם התיעוד הרפואי והרצף הטיפולי כפי שהוזכר לעיל.
 • יש לשמור על כל המסמכים שהתקבלו אפילו אם לעניות דעתו של הנפגע אינם רלוונטיים, ואילו לדעתו של עו”ד המייצג ו/או בית המשפט הינם רלוונטיים ביותר, ואף מוכיחים רצף טיפולי ו/או עניינים אחרים משפטיים שלא מודע להם הנפגע. יש לשמור על כל קבלה הנוגעת להוצאות שנגרמו לנפגע כתוצאה מפגיעתו כגון נסיעות לטיפולים, קניית תרופות ועזרים רפואיים, עזרה במשק הבית וכד’ ולדאוג להעבירן לעורך הדין המטפל בעניין בהקדם האפשרי. במידה ובשל הפגיעה, נזקק הנפגע לעזרת צד ג’ בביצוע עבודות משק הבית כגון ניקיון, עריכת קניות, ביצוע תיקונים וכד’ ואין אפשרות לקבל מנותני השירות הנ”ל קבלה או חשבונית רשמית, יש לדאוג לערוך רשימה מסודרת של ההוצאות, תוך פירוט מדויק לגבי מהות ההוצאה, תאריך, סכום ושמו של נותן השירות. גם את הרשימה הנ”ל יש להעביר בכל תקופה מסוימת לעורך הדין המטפל בעניין, על מנת לעדכנו בנוגע להוצאותיו של הנפגע.
 • חשוב מאד לשמור על כל תלושי השכר מלפני התאונה ואחריה — ולהעביר העתק מהם לעורך הדין בהקדם האפשרי. לעצמאים מומלץ לשמור על כל דוחות מס הכנסה ומע”מ שהוגשו על ידם לפני התאונה ואחריה.
 • הניסיון מורה כי  ישנו קשר ישיר בין מספר הפניות לקבלת טיפולים רפואיים ו/או בדיקות רפואיות ובין סכום הפיצויים שיתקבל לאחר מכן מחב’ הביטוח, בגין הכספים ששילם הנפגע בעבור הטיפולים והבדיקות הנ”ל ובגין הכאב והסבל שנגרם לו. מאידך גיסא אין לאבד כל היגיון בפנייה לרופאים ללא צורך, כאשר הנפגע קיבל את הטיפול הראוי בעניינו, ומצבו הוטב, וכי אינו נזקק לטיפולים נוספים ו/או אחרים מעין אלו.
 1.   יש להודיע מוקדם ככל האפשר למשטרה על קרות התאונה

כשהדבר מתאפשר, על הנפגע לגשת לתחנת המשטרה ולהודיע על קרות התאונה, על מנת לקבל אישור מן המשטרה עם פרטיהם של כל מי שהיו מעורבים בתאונה, לרבות פרטי הרכבים ופוליסות הביטוח.

מדוע אישור המשטרה על קרות התאונה חשוב?

ראשית, יש להעבירו למוסד הרפואי שטיפל בנפגע לאחר התאונה על מנת שהחיוב הכספי עבור הטיפול הרפואי ישלח ישירות לחב’ הביטוח הרלוונטית ולא אל הנפגע. שנית, לצורך תיעוד התאונה ופרטיהם של המעורבים. ללא אישור זה, לא ניתן יהיה לקבל את הפיצוי מחב’ הביטוח.

4.   דיווח למעסיק בתאונת עבודה

במקרה של חבלה ופגיעה עקב תאונת עבודה, יש לדווח למעסיק על תאונת העבודה ללא דיחוי. על המעסיק למלא טופס מתאים אותו תעבירו לביטוח הלאומי.

5.   תאונת דרכים “פגע וברח

כאשר לא ניתן לאתר, מסיבות שונות את הרכב הפוגע מדובר בתאונת “פגע וברח”. במקרה בו הולך רגל נפגע מרכב אשר ברח מזירת התאונה ולא הותיר פרטים, יכול הנפגע לתבוע פיצויים מ”קרנית” שהנו גוף סטטוטורי אשר הוקם כקרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים והוא המפצה נפגעים בתאונות דרכים במקרים אלו.

במקרה של תאונת “פגע וברח” יש להוכיח את עצם קרות התאונה ועמידתה בהגדרת החוק כתאונת דרכים ולשם כך יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום.

לסיכום, לאחר שהבנת למה לשים לב וכיצד להתנהל, עורך דין הבקיא בתחום יעזור לך להתנהל מול חברות הביטוח והקשיים שהן מערימות, ינחה אותך מה לעשות וכיצד וזאת על מנת להשיג עבורך את הפיצוי המקסימלי. עורך הדין יתנהל במקומך מול הגורמים הרלוונטיים ויסייע לך בסבך הבירוקרטי.

6.   חוקרים מטעם חברות הביטוח – אין לנדב מידע ואין לענות לשאלותיהם

חברות הביטוח שולחות חוקרים על מנת לברר איך התרחש האירוע ומידת מהימנותו, מהו שיעור הנזק, מהו מצבו של הנפגע כיום, מקליטים את הנפגע בסיטואציות שונות ומשתמשים בחומר שהוקלט ו/או הושג ובשאר ההוכחות שדלו במהלך חקירתם את הנפגע בבית המשפט.

מומלץ אפוא להימנע מכל מגע עם חוקרי ביטוח ו/או אנשים זרים, או לא מוכרים, ולא לחתום להם על שום מסמך,(שמטרתם לפצות את הנפגע בסכום הנמוך ביותר מבחינתם) שגם הם יכולים בפוטנציאל להיות מועסקים ע”י חברת הביטוח ומשמשים בשליחותם, לא להכניסם לביתך ולא לענות על שאלותיהם, אפילו אם נראה שהתשובות לא תוכלנה לגרום שום נזק. יש להיות ערני בנוגע למעקבים שנערכים על ידי חוקרים מטעם חב’ הביטוח ולדאוג לעדכן את כל הקרובים ובני משפחתו של הנפגע בנוגע לכך בהתאם, שכן לעתים החוקרים מנסים להשיג מידע גם דרכם, ויש להיות ערניים גם לכך.

7.    חזרה לעבודה ולשגרה היומיומית

כאשר המצב הרפואי והתפקודי מאפשר זאת, מומלץ לנפגע להתחיל ולנסות לחזור חזרה לשגרה בביתו ובמקום עבודתו. לעתים הדבר מצריך ירידה בכמות שעות העבודה או חזרה לעבודה עם מגבלות רפואיות שונות כגון איסור על הרמת משקלים כבדים וכד’, אולם בכל מקרה, חשוב שלא לשבת בבית לאחר התאונה בחוסר מעש אם המצב לא מחייב זאת. הפיצוי שיתקבל לאחר מכן, יבוסס על מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע כפי שיעלה מהמסמכים הרפואיים ולכן, במידה ואין במסמכים הרפואיים סיבה כלשהי להיעדרותו של הנפגע מעבודתו, אזי גם אם נעדר מעבודתו בפועל, לא יקבל על הפסדי שכרו פיצוי מלא מחב’ הביטוח.

כל האמור לעיל לגבי החזרה לשגרה בעבודה, נכון גם לגבי החזרה לשגרה בבית. אם המסמכים הרפואיים לא יעידו על כך שהנפגע נזקק לעזרת צד ג’ בביצוע הפעולות בביתו, אזי לא יהיה ביכולתו לקבל פיצוי על כך מחב’ הביטוח, גם אם שילם על כך בפועל לנותני השירותים השונים והציג את הקבלות המתאימות.

8.   אין להמתין זמן רב מידי במימוש התביעה מחשש התיישנות

תביעתו של הנפגע בדרך כלל תתישן בחלוף 7 שנים מיום התאונה או קרות הנזק. במקרים שבהם הנפגע הנו קטין, תתישן התביעה בד”כ 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18. אולם, למרות הזמן הרב שבו ניתן עפ”י החוק להגיש את התביעה. מומלץ שלא להגיש את התביעה זמן רב מידיי לאחר התאונה שכן ככל שהזמן עובר, יהיה כלים לחברת הביטוח לטעון להגנתה ששיהוי זה בהגשת התביעה מורה על כך שהתביעה אינה קשה כל עיקר, שכן התביעה הוגשה באחור של זמן רב.

יובהר כי ממועד הגשת התביעה לבית המשפט נפסקת ספירת תקופת ההתיישנות, והתביעה אינה יכולה להתיישן יותר. מאידך גיסא, לא מומלץ להגיש את התביעה מול חב’ הביטוח בסמוך למועד התאונה, אלה רק לאחר שנזק הגוף של הנפגע התגבש, ולא צפויה בעתיד כל החמרה במצבו הרפואי או הנפשי. הסיבה לכך נעוצה בכך שאם לאחר קבלת הפיצוי וסגירת התיק, תחול החמרה במצבו של הנפגע, לא ניתן יהיה יותר לפתוח את התיק ולתבוע פיצויים נוספים, דבר שיוביל להפסד כספי ניכר ואי יכולת לתבוע באותה עילה על הנזק הגוף שהוחמר.

מומלץ להיעזר בעו”ד המומחה בתביעות נזיקין כדי שתוכלו למצות את כל זכויותיכם כנגד חברות הביטוח ולזכות בפיצוי מתאים.

נפגעי תאונות דרכים ו/או בני משפחתם, אשר אינם שוכרים את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין בכלל וייצוג נפגעי תאונות דרכים בפרט, במועד קרוב ככל האפשר ליום הפגיעה, עלולים לפגוע בתביעותיהם ובסיכוייהם לזכות בפיצוי מתאים. ההצלחה של רוב התביעות מן הסוג הזה, מבוססת ברובה על איסוף וארגון חומר הראיות הרלוונטי, הכולל אישורים ותעודות רפואיות שונות, דוחות חקירה, עדויות, תמונות וכד’ ועל מינויו של מומחה רפואי או אחר, המתאים ביותר לצורכי התיק אך לא רק. החשוב מכל הוא ידיעת החוק והפסיקה המתאימים. מקרים רבים, אשר בהם מעורבים נפגעי תאונות דרכים, האמורים לקבל מאות אלפי שקלים ואף יותר כפיצוי על פגיעתם, מסתיימים בקבלת פיצוי מזערי בלבד, רק בשל העיכוב בפניה לעורך דין מומחה בתחום זה.

לאחר הפנייה לעורך הדין, יש תמיד לדאוג להיות בקשר רציף אתו ולוודא שהוא מעודכן בכל הפרטים וההתפתחויות במצבו של הנפגע, מבחינת שינויים במקום עבודתו, תפקידו, משכורתו או שעות עבודתו, מצבו הרפואי וכד’. כל שינוי שכזה יכול להשפיע על תביעתו של הנפגע ועל שיעור הפיצוי שישולם לו.

* המאמר אינו תחליף לייעוץ משפטי בידי עורך דין. האמור מעניק מידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואף לא חוות דעת משפטית ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא, ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו לפני נקיטת פעולה כלשהי, משפטית, רפואית או אחרת, מאחר וייתכנו מקרים שבהם יהיה על הנפגע לפעול אחרת לפי עניינו, ואשר אינן מפורטות במאמר זה, אשר על כן מומלץ לפני ביצוע פעולה כלשהי, לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זה, וזה תחום מומחיו

עורך דין לנזיקין בירושלים - תאונה דרכים
צור קשר

מאמרים נוספים