עורך דין מקרקעין בירושלים | זיכרון דברים

                                        עורך דין מקרקעין בירושלים – זיכרון דברים 

זיכרון דברים

ככל והצדדים מחליטים לחתום על זיכרון דברים, חשוב לכלול בו מספר הסתייגויות:

א. קביעת פרק זמן מוגדר במסגרתו ייחתם הסכם בין הצדדים, ואם לא ייחתם מכל סיבה שהיא או מסיבות שיפורטו בזיכרון הדברים, יהיה זיכרון הדברים בטל ומבוטל, ולא תהיינה למי מהצדדים טענה כלפי האחר.
ב. קביעת תניה לפיה תוקפו של זיכרון הדברים מותנה בביצוע בדיקות מקדמיות בנוגע למצבו המשפטי והתכנוני של הנכס ואם יתברר כי קיים פגם הרי שזיכרון הדברים יהיה בטל ומבוטל.
ג. קביעת תניה מפורשת ובולטת לפיה הקונה לא יהיה רשאי לרשום הערת אזהרה על פי זיכרון הדברים בלבד.

למעשה לא מומלץ לחתום על זיכרון דברים ללא ייעוץ משפטי, אלא לחתום על הסכם מכר לאחר קבלת ייעוץ משפטי רלוונטי.

חשוב לדעת :

כאשר רוכשים דירה חדשה מקבלן ישנם דברים אשר חשוב מאוד לתת עליהם את הדעת. אחד הבולטים בהם הנו, כי ישנם מספר דברים הקבועים בחוק אשר על הקבלן לשאת בעלותם. אולם, ישנם קבלנים אשר למרות האמור, קובעים בהסכם כי העלות תחול דווקא על הקונה. לעניין זה עשויות להיות השלכות שיבואו לידי ביטוי באלפי שקלים. לקבלן עורך דין מטעמו, מה שמגביר עוד יותר את הצורך בעורך דין מטעמכם, על מנת שיוכל להגן על לזכויות שלכם.

במכירה או ברכישה של בתים פרטיים צמודי קרקע, לרוב מדובר בעסקאות יקרות ומורכבות. שכן, לבתים פרטיים קיים פוטנציאל לזכויות בנייה נוספות, דבר העלול להשפיע על המס שיחול, או חריגות בנייה מהותיות ומאפיינים נוספים. משכך – אין דינם זהה למכירת דירות רגילות, ויש לתת לעסקת מכר של נכסים מסוג זה תשומת לב מיוחדת לאור מאפייניהם המיוחדים.

פעמים רבות בעל דירה מוצא עצמו עם שוכר המפר את חוזה השכירות או פולש לנכס שמסרב לפנות אותו. במקרים אלה לא רק שנגרם נזק עקב אי תשלום דמי שכירות, אלא אף מצטברים חובות לרשויות (ארנונה גז, מים, חשמל וכו’).  ברור שמצב זה מחייב טיפול מידי ונחרץ  כנגד שוכר המפר את הסכם השכירות או המסרב לפנות את הדירה כתביעה לפינוי המושכר.

משרדנו נותן חשיבות ראשונה למענה אישי ומהיר בהתלבטויות ושאלות בכל הנושאים לעיל ובייחוד לאורך כל שלבי המכירה או קנייה של נכס, עד להעברתו על שם הלקוח.

עורך דין מקרקעין בירושלים | זיכרון דברים
צור קשר

מאמרים נוספים