עורך דין בירושלים | עריכת צוואה

                                            צוואה רגילה וצוואה הדדית

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי, שבאמצעות מסמך זה (הצוואה) יכול אדם לקבוע בעודו בחיים מי יהיו יורשי העיזבון שלו (הרכוש והנכסים) לאחר שילך לעולמו.

בצוואה ניתן לנשל יורשים טבעיים (בני משפחה) מסוימים, ולקבוע בצוואה גם יורשים שאינם בני משפחה שהחוק אינו מכיר בהם כיורשים טבעיים.

מדוע מומלץ לערוך צוואה?

ללא צוואה, הדרך להחליט כיצד יחולק רכושו של אדם שנפטר היא על פי הקבוע בחוק הירושה.

החוק הוא כללי, אינו מתחשב במקרים פרטיים או ברצונות האישיים של המוריש, וקובע שיטת ירושה המתבססת על קשרי משפחה.

היורשים הטבעיים המוגדרים בחוק, הם בני המשפחה הקרובה – בני זוג, צאצאים, הורים, אחים ואחיות הזכאים לחלק בעיזבון של הנפטר גם אם הוא היה מסוכסך עם אחד מהם או אם הוא רצה להוריש למי מהם חלק גדול יותר בעיזבון מזה שנקבע בחוק.

בצוואה ניתן להחליט מראש מי יהיו היורשים ומה יהיה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, להשאיר הסבר לבחירות שעשה המוריש, ואף להעביר ליורשים מסרים אישיים וערכיים מטעם המוריש – מורשת רוחנית ולא רק ירושה חומרית.

מדוע צוואה יכולה לסייע במניעת סכסוכים משפטיים לאחר מותו של המוריש?

הסתמכות על חוק הירושה, ללא צוואה, פותחת פתח רחב יחסית לסכסוכי ירושה. סכסוכי הירושה נמשכים זמן רב, יוצרים קרעים משפחתיים שלא תמיד ניתן לאחותם, ובסופו של דבר גורעים מערכה של הירושה בשל העלות הגבוהה אשר כרוכה בניהולם בבתי המשפט.

חישבו למשל, על אם שהלכה לעולמה, והותירה אחריה בן זוג ושלושה ילדים, אך לא כתבה צוואה. בעודה בחייה, היה לה ברור שהיא לא תשקוט עד שתדאג שתהיה דירה לכל אחד מילדיה. ואכן, עוד בחייה היא קנתה דירות לשני הילדים הגדולים.

אך עבור הבת הצעירה, אשר עודנה קטינה, טרם רכשה דירה ואז האם הלכה לעולמה.

על פי חוק הירושה, מחצית מעיזבונה של האם יתחלק באופן שווה בין ילדיה, ללא קשר לדירות שקנתה לגדולים בעודה בחיים.

במקרה כזה, סביר שהבת תחוש מקופחת ביחס לאחיה, ותדרוש מהם לקבל נתח גדול יותר בעיזבון. האחים יכולים לתת לה זאת מרצונם, אך הם גם עלולים לטעון שלא כך רצתה האם באמת, ולפתוח במלחמת ירושה בבתי משפט ומחוצה להם, אשר תותיר את כולם מסוכסכים כל ימיהם. קשה מאוד להניח כי השתלשלות עניינים שכזו תקיים באמת את רצונה של האם.

בסופו של יום, איש מאתנו אינו רוצה להותיר אחריו זירת מאבק לאנשים שהיו האהובים עלינו ביותר בעודנו בחיים.

לכן, ערכה של צוואה, אפילו אם רק כדי לאשש את הקבוע בחוק הירושה, לא יסולא בפז.

באילו מקרים עולה חשיבותה של עריכת צוואה?

ישנם מקרים שבהם עריכת צוואה היא חשובה במיוחד. למשל, כאשר המצב המשפחתי של המוריש אינו תואם את הקבוע בחוק הירושה במפורש.

לדוגמה, בני זוג שנמצאים במהלכו של הליך גירושין ואחד מהם נפטר לפני שההליך הסתיים.

במקרה כזה, החוק קובע כי בן הזוג ממנו רוצים להתגרש זכאי לחלקו בירושה כיורש טבעי. סביר להניח שהדבר אינו תואם בדיוק את רצונו של המת, שכל מעייניו היו לחלוקת הרכוש המשותף שלהם לפני שהלך לעולמו.

מהי צוואה הדדית?

על פי חוק הירושה, כאשר אדם אשר יש לו בן או בת זוג וילדים, העיזבון שלהם יחולק ביניהם באופן שווה – חצי מהעיזבון לבן או לבת הזוג וחציו השני לילדים.

אולם, החוק מתיר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות, המאפשרות לאדם להוריש את כל רכושו לבן או בת הזוג שנותרו בחיים.

צוואה הדדית היא, למעשה, הסכם חוזי בין בני הזוג, שבו הם יוצרים מתווה ירושה שיגן על האינטרסים של בן בת הזוג שיוותר בחיים.

בצוואות הדדיות בני הזוג יכולים לקבוע כי בן או בת הזוג הנותרים בחיים יהיו רשאים לנהל את הירושה כראות עיניהם, לאחר מותו של מי מהם, או לקבוע הגבלות מסוימות על אופן ניהול העיזבון.

כמו כן, באמצעות צוואות הדדיות, בני הזוג יכולים להחליט ביחד איך יחולק העיזבון, ולמי, גם לאחר מותו של בן הזוג השני.

באילו מקרים מומלץ לערוך צוואה הדדית?

בני זוג צוברים במהלך חייהם רכוש משותף, ורק הגיוני הוא שכאשר אחד מהם נפטר, השני יוכל להמשיך וליהנות ממפעל החיים הזוגי.

מטרתה של צוואה הדדית היא לשמור על יציבותו הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים ולמנוע את חלוקת הרכוש המשותף טרם מותו.

צוואה הדדית חשובה במיוחד כאשר היחסים של בן הזוג שנותר בחיים עם היורשים האחרים אינם טובים ובטוחים, או כאשר לכל אחד מבני הזוג יש יורשים שונים (למשל, ילדים מנישואין קודמים).

למשל: זוג שיש בבעלותו דירה ורכב, ולכל אחד מהם ילדים מנישואין קודמים. כאשר אחד מהם יילך לעולמו, ילדיו עלולים לרצות לממש את זכותם על מחצית הרכוש ולהמיר אותה בכסף.

דבר זה ייאלץ את בן או בת הזוג שנותרו בחיים למכור את הן את הדירה והן את הרכב, לתת ליורשים מחצית ממחירם, ולפגוע באיכות חייו.

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לפני עריכת צוואה?

החוק קובע כי אין הכרח לערב עורך דין בתהליך עריכת הצוואה.

אולם, הדרכה משפטית מקצועית יכולה לחסוך הרבה טעויות בעת כתיבת הצוואה וניסוחים לא בהירים, עמומים או שגויים שעלולים לעתים אף לגרום למחלוקות ולסכסוכי ירושה שהצוואה מבקשת למעשה למנוע.

ייעוץ מקצועי אף יבטיח כי לא ייפלו פגמים בצורת עריכת הצוואה שעלולים לפתוח פתח לערער עליה מצד מי מהיורשים (או מי שנושלו ממנה).

מטרתה העיקרית של הצוואה – קיום רצונו המדויק של המצווה – חוות דעת של עורך דין המתמחה בדיני ירושה תסייע לוודא שהצוואה מנוסחת כראוי, כך שרצונו ימומש בצורה הטובה ביותר לאחר פטירתו.

כמשרד עורכי דין המתמחה בתחום, נשמח להעניק לכם את מיטב שירותינו במסירות בנאמנות ובמקצועיות. צרו קשר, כבר עכשיו.

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד.

עורך דין בירושלים | עריכת צוואה
צור קשר

מאמרים נוספים