עורך דין לנזיקין בירושלים | נזק תאונה בגוף

 סוגי נזקים – פגיעות גוף

המכנה המשותף של תביעות אלו הוא שאדם חייב להוכיח כי נגרם לו נזק גופני או נפשי כתוצאה ממעשה של הזולת. אותו “זולת” יכול להיות גם אדם פרטי, גם חברה מסחרית וגם גוף שלטוני.


במסגרת תביעות אלו נכללות תביעות בגין תאונות דרכים המוסדרות בחוק ישראלי  ייחודי הקרוי “חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים“. חוק שיחודו הוא בכך שאין על נפגע התאונה חובה להוכיח שנזקו נגרם “באשמת” מאן דהוא. כל שעליו להוכיח הוא שנגרם לו נזק גופני או נפשי כתוצאה משימוש ברכב מנועי.

קבוצה נפרדת היא נפגעי תאונות העבודה אשר תובעים את מעסיקיהם על נזקי גוף  או נפש אשר אירעו בזמן העבודה ועקב העבודה –כתוצאה מרשלנות המעביד . נפגעים אלו זכאים לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי עד לתקרות שבחוק הביטוח הלאומי ובמידה והנזקים עולים על תשלומי הביטוח הלאומי יש להם אפשרות לתבוע גם את המעביד.

קבוצה נוספת בה נדון במסגרת סקירה קצרה זו הם כל האנשים שנפגעים בגופם או בנפשם עקב מעשה רשלנות של הזולת כגון מי שמועד על מדרכה שבורה ברחוב  ותובע את העיריה, מי שמחליק על רצפה רטובה בלובי של מלון או של קניון ותובע את בעלי הנכס או ילד שנחבל בבית ספר עקב מכשול או חפץ חד שלא סולק ואשר  גרם לנזק ואשר הוריו תובעים את הרשות המקומית אשר מפעילה את ביה”ס או אפילו את משרד החינוך.

לבסוף יש לציין את פגיעות הגוף אשר נגרמות עקב רשלנות רפואית היינו נזקים לגוף או לנפש אשר נגרמים לחולים עקב קבלת טיפול רפואי אשר ניתן בניגוד לסטנדרט הרפואי המקובל או עקב אי מתן טיפול רפואי וזאת בניגוד לנדרש.

עורך דין לנזיקין בירושלים | נזק תאונה בגוף
צור קשר

מאמרים נוספים