עורך דין נזיקין בירושלים | תאונת דרכים

תאונת דרכים – סוגי הביטוחים השונים


החוק קובע כי כולם זכאים לפיצוי על נזקי גוף בתאונת דרכים כל עוד תביעתם עומדת בדרישת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975.

בחישוב הפיצוי המגיע לאדם שהיה מעורב בתאונת דרכים נלקחים בחשבון שני היבטים של פגיעה – נזקי גוף ונזקי רכוש. במקרה של נזקי גוף שנגרמו למעורבים בתאונת דרכים, שאלת האשמה כלל לא נלקחת בחשבון בחישוב הפיצויים. כל המעורבים בתאונה שלהם נגרם נזק גופני זכאים לפיצוי, בין אם הם האשמים בתאונה ואם לאו. מידת הכיסוי שתקבלו בעקבות התאונה מוגדרת על ידי סוג הביטוח שלכם ו/או של הנהג הנוסף שהיה מעורב בתאונה.

קיימים שלושה סוגי ביטוח עיקריים:

ביטוח חובה – כל רכב בישראל חייב להיות מבוטח בביטוח זה, לפי פקודת ביטוח רכב מנועי. ביטוח חובה מכסה נזקי גוף (פציעה או מוות) בלבד והביטוח מכסה את הנהג ברכב הנוסעים ברכב ו/או הולכי רגל אשר נפגעו מהרכב המבוטח.

ביטוח צד ג’ – מכסה נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי בלבד, ולא למבוטח עצמו.

ביטוח מקיף – מכסה נזקי רכוש או גניבה שנגרמו למבוטח, וכולל ביטוח צד ג’.

בעניין הפיצויים על נזקי רכוש, שאותם מכסים ביטוח צד ג’ וביטוח מקיף, יש מקום לשאלת האשמה בגרימת התאונה.

ביטוח צד ג’ של מבוטח מסוים יכסה את נזקי הרכוש שנגרמו לאדם אחר שהיה מעורב בתאונה, רק אם התאונה נגרמה באשמת המבוטח.

הביטוח המקיף כולל בתוכו ביטוח צד ג’ וביטוח נזקי רכוש שנגרמו למבוטח עצמו. שאלת האשמה בביטוח המקיף מגדירה מי תהיה חברת הביטוח שתשלם את הפיצוי ומי מהנהגים המעורבים בתאונה ישלם את ההשתתפות העצמית.

נזקי גוף, לעומת זאת, מכוסים על ידי ביטוח החובה ללא כל שאלה של אשמה.

כל אדם שנפגע בתאונת דרכים, בין אם נגרמה באשמתו או לא, זכאי לקבלת פיצוי על נזקי הגוף שנגרמו לו, כאשר האופן שבו מחושב גובה הפיצוי לכל נפגע תלוי בגילו, עיסוקו, אופי הפגיעה, חומרתה וכדומה. בין ראשי הנזק המשמשים לקביעת גובה הפיצוי, יחושבו בין היתר הפסד שכר לעבר, הפסדי השתכרות עתידיים שייגרמו לנפגע עקב התאונה, עלות ההוצאות הרפואיות הדרושות, הפסדי פנסיה ופיצויים בגין כאב וסבל.

* המאמר אינו תחליף לייעוץ משפטי בידי עורך דין. האמור מעניק מידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואף לא חוות דעת משפטית ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא, ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו לפני נקיטת פעולה כלשהי, משפטית, רפואית או אחרת, מאחר וייתכנו מקרים שבהם יהיה על הנפגע לפעול אחרת לפי עניינו, ואשר אינן מפורטות במאמר זה, אשר על כן מומלץ לפני ביצוע פעולה כלשהי, לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זה, וזה תחום מומחיותו.

עורך דין נזיקין בירושלים | תאונת דרכים
צור קשר

מאמרים נוספים